Cicles Formatius de Grau Mitjà

Una altra oferta d’educació secundària no obligatòria és la dels Cicles Formatius del nostre centre.

Es tracta d’uns estudis als que hi accedeixen tant alumnes que han acabat l’ESO, com persones que ja estan immerses dins el món laboral (o que hi han estat) i que desitgen ampliar els seus coneixements, reciclar-se o simplement ampliar el seu currículum amb un nou títol.

La naturalesa d’aquests programes fa possible compatibilitzar la feina amb l’estudi, ja que les assignatures (mòduls) es poden repartir perfectament i fer-se en varis anys, si així es decideix, per tal que la càrrega no sigui tan feixuga.

El nostre objectiu com a centre és facilitar una formació que prepari per a l’exercici d’una professió determinada. Possibilitar la continuïtat de l’estudi dins del sistema educatiu per aconseguir una millor qualificació professional. Aconseguir una formació polivalent en un camp professional més ample que permeti la inserció en el món laboral.

Els ensenyaments de formació professional de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el marc del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020.

Oferta educativa


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS