Educació Secundària

El nostre objectiu és aconseguir que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, especialment en els aspectes lingüístic, artístic, científic, humanístic i tecnològic, consolidant hàbits de disciplina, estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats i que possibilitin la seva formació contínua al llarg de la vida. Preparar l’alumnat per a la seva incorporació a estudis superiors i per a la seva inserció laboral amb les garanties pertinents, formant-lo perquè assumeixi els seus deures i exerceixi els seus drets com a ciutadà responsable.

Les finalitats de l’ESO

  • Transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura
  • Desenvolupar i consolidar els hàbits d’estudi, de treball i de disciplina que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats i que possibilitin la seva formació contínua al llarg de la vida
  • Preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral
  • Formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans responsables
  • Fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i la valoració del nostre patrimoni

En aquesta etapa es posa especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat.

Hi ha 8 aules d’ESO (2 aules des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO).

Oferta educativa


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS