Documentació a entregar per a la matrícula de nous alumnes

Els alumnes que per primera vegada es matricularan al nostre centre, heu d’entregar aquesta documentació signada a secretaria en les dates establertes:

3 ANYS: Apart dels fulls de primera matrícula, també heu d’entregar el qüestionari d’hàbits de 3 anys i 4 fotos tamany carnet.

El alumnes nous de Primària , ESO , Batxillerat i Cicles han d’entregar el full de reserva de plaça , 2 fotos tamany carnet i fotocopia del DNI.

  • INFANTIL : Del 21 al 28 de juny
  • PRIMÀRIA : Del 24 al 30 de juny
  • ESO : Del 24 de juny al 2 de juliol
  • BATXILLERAT : Del 13 al 15 de juliol
  • CICLES FORMATIUS : Del 20 al 22 de juliol