Batxiller

Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar la seva funció social i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.

Les modalitats que oferim al nostre centre són:

  • CIÈNCIES
  • HUMANITATS
  • CIÈNCIES SOCIALS

El Batxillerat forma part de l’educació secundària post-obligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es desenvolupen vies diferents dins de cada modalitat que permeten a l’alumnat una preparació especialitzada d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació, per a la seva incorporació a estudis posteriors o per a la inserció al món laboral. S’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.

L’alumnat pot romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no.

Finalitats d’aquests estudis

  • Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, que li permetin desenvolupar la seva funció social i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència
  • Consolidar, en totes les matèries de l’etapa, l’interès i l’hàbit de la lectura i la capacitat d’expressar-se correctament
  • Capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior

Del nostre centre volem destacar dos aspectes fonamentals:

  • Atenció personalitzada
  • Estabilitat del nostre professorat

Oferta educativa


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS