EDUCACIÓ INFANTIL

"Tots els aprenentatges més importants de la vida es fan jugant ”
Francesco Tonucci
Pedagog

ESPAIS D'APRENENTATGE

A la nostra etapa consideram que l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge. Pensam que el vincle afectiu és essencial per afavorir el seu desenvolupament .

Per tant, tenint en compte el benestar emocional dels infants, propiciam un clima acollidor que fomenta l’autonomia i que respecta els seus ritmes, necessitats i interessos.

Donam molta importància al joc espontani com una font inesgotable de plaer i satisfacció que respon al desig d’experimentar i a la curiositat inherent de l’infant. El joc és necessari per al desenvolupament de l’ésser humà i al mateix temps permet que l’aprenentatge es doni amb plaer i il·lusió.

És per això que després de molts d’anys de formació i experiència ens vàrem proposar remodelar l’espai i organitzar-lo en funció de les necessitats dels infants. Cal dir que aquestes propostes d’organització són flexibles i van canviant a mesura que les diferents observacions de com interaccionen els infants ens fan reflexionar sobre possibles canvis de millora.

A Infantil disposam de sis aules, separades totes per portes corredisses. L’espai està organitzat per franges d’edat (3, 4, i 5 anys), i s’estructura de dues maneres que nosaltres anomenam PORTES OBERTES i PORTES TANCADES .

En aquest sentit hem planificat l’espai de forma que les propostes de les aules es complementen una vegada les PORTES estan OBERTES, però que al mateix temps, quan aquestes estan TANCADES, es pugui també oferir un espai ric en oportunitats de joc i aprenentatge.

PORTES TANCADES

Per a nosaltres és molt important que els infants puguin establir un bon vincle afectiu amb els adults per tal de sentir-se segurs i acompanyats emocionalment. Al mateix temps les . portes tancades ens permeten oferir un espai de referència i de pertinença a un grup, establint d’aquesta forma rutines, activitats que donen resposta a les pròpies vivències dels infants i del grup al qual pertanyen.
Així aquests moments seran els d’assemblea a on podem parlar amb tranquil·litat de com estam, què ens preocupa, interessos…

O moments a on farem propostes que responen a inquietuds, petites preguntes que ens podem fer, o esdeveniments puntuals de les vivències dels infants. A més d’activitats i rutines establertes amb periodicitat setmanal com anglès, psicomotricitat, filosofia, música…

 

També aquests moments seran els que aprofitarem perquè les famílies puguin participar de la vida de l’escola amb propostes diferents segons les edats: Protagonista, Horabaixa amb famílies, Taller de cuina.. i altres esdeveniments que puguin dur el dia a dia de l’escola.

PORTES OBERTES


El moment de portes obertes es refereix a quan obrim les portes corredisses que tenim entre les aules. Normalment s’obren per franges d’edat, i els espais estan organitzats en funció de les necessitats i interessos del nivell evolutiu al qual estan adreçats. Aquest és un moment privilegiat on tots els infants poden circular lliurement. Aquests espais són d’aproximació directa, d’investigació i creació, afavoreixen l’aprenentatge significatiu i vivencial. Són funcionals, especialitzats i garanteixen als infants la possibilitat de fer coses per ells mateixos, permetent la reflexió d’allò que estan fent i com. Estan pensats per afavorir el joc lliure espontani , potenciant la curiositat, les relacions i interaccions amb els altres… creant una comunitat de convivència i aprenentatge. Entre d’altres, als espais de l’escola els infants poden trobar:

TALLER D’ART


A la nostra etapa l’expressió artística és una part essencial del nostre projecte educatiu i està present en tot moment, pensam que ens permet expressar i plasmar emocions, a més de donar pas a comprendre i representar coses de la realitat que envolta l’infant. En aquest espai podem trobar diferents materials i estris perquè els infants puguin desenvolupar les seves experiències creatives i artístiques, així com experimentar amb diferents tècniques i propostes per treballar el llenguatge plàstic com a forma d’expressió.

CONSTRUCCIONS

El joc lliure amb les construccions permet als infants jugar sense límits, utilitzant la seva imaginació per realitzar tot allò que es proposen. Els materials utilitzats varien des de blocs de fusta, materials naturals, reciclats, ninots, animals, cotxes… així com d’altres que puguin fomentar la imaginació, l’experimentació i la creativitat. Aquest tipus de jocs donen la possibilitat d’aprendre sobre els atributs i característiques dels diferents materials (equilibri, simetria, dimensions, perspectiva…) així com faciliten les habilitats matemàtiques, el joc cooperatiu i en equip.

EXPERIMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ

Aprofitant la gran curiositat que tenen els infants per descobrir el seu entorn, en aquest espai procuram potenciar el seu esperit investigador i afavorir la reflexió de què estan fent i com. Es realitzen diferents propostes amb materials de rebuig, líquids, elements de la natura… que possibiliten l’exploració i investigació observant els efectes de les seves accions. Al mateix temps tenim documentació que ajuda a investigar i donar resposta a les seves inquietuds. Poden trobar llibres temàtics, tauletes, revistes, diaris, dossiers de projectes…

ESPAI DE RECOLLIMENT, BIBLIOTECA

Proporciona un ambient acollidor on els infants poden descansar tranquil·lament; amb coixins, estores i una selecció d’àlbums il·lustrats, llibres de diferents temàtiques, àlbums i contes que hem confeccionat durant el curs… disposats al seu abast. Els contes, llibres, estan presents en el dia a dia de l’escola, ja que els consideram una eina imprescindible per fomentar la imaginació, parlar de les nostres emocions potenciant la creativitat i la reflexió.

LÒGIC MATEMÀTIC

Aquest espai proporciona als infants diferents propostes: jocs de taula reglats i no reglats, per jugar en grup o individualment, encaixos, jocs matemàtics, material no estructurat… que són idonis per al foment de capacitats lògic-matemàtiques.

COMUNICACIÓ

El coneixement i domini de la llengua també es construeix des de l’observació i l’experimentació. En aquest espai els infants tenen els seus primers contactes amb l’escriptura. Es disposen diferents materials que ajuden a donar sentit a les seves produccions. Targetes amb el nom dels companys, material per fer cartes, notes (sobres, paper…), bústies… procurant l’ús funcional del llenguatge i afavorint la comunicació escrita.

LLUM I OMBRES

És un espai de calma, de creació, concentració a on la llum o la foscor són protagonistes; retroprojector, taula de llum, caixes de llum, habitació de llum fosca… Els materials que es donen als infants, seleccionats de manera acurada, ofereixen un recurs per a crear imatges, jocs d’ombres i colors, composicions amb diferents elements, translúcids, naturals… aportant infinites possibilitats d’experimentació.

JOC SIMBÒLIC I MINIMONS

Espais que poden recrear o idear situacions de la vida quotidiana. Així els infants juguen a metges, tendes, a fer dinars, cuidar els bebès, a anar de viatge… això els ajuda a interpretar el món que els envolta fent-lo més comprensible per ells. A més, els permet experimentar amb diferents rols socials. És un espai ric en relacions, fet que implica iniciar-se en les primeres normes socials com saber esperar torns, compartir responsabilitats, materials, idees i solucionar problemes.

HORT I ESPAI EXTERIOR

L’hort és un espai educatiu, ple d’oportunitats per aprendre i créixer tots plegats, de forma agradable, divertida i distesa. Un espai que a poc a poc es va creant entre tots, on s’hi deixen esperances, expectatives, esforç… amb la satisfacció final de poder recollir els fruits de la feina i la dedicació que s’hi ha posat. Al mateix temps és un espai on gaudir de la natura.

Entenem l’espai exterior com un espai educatiu a on es realitzen diverses propostes tant d’experimentació, joc simbòlic, com activitats que requereixen espai per al moviment dels infants.