Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES DE NAVEGACIÓ.- Les dades de navegació, tals com el nom de domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que els hi dóna accés a la xarxa, les data i hora d’accés a la nostra Web o l’adreça d’Internet des de la que va partir el link que dirigeix a la mateixa, seran tractats per a finalitats estadístiques i de millora de la Web.

UTILITZACIÓ DE COOKIES.- L’accés a aquesta pàgina pot implicar l’ús de cookies, tant en les seves pàgines com a les enllaçades o referenciades mitjançant links. Aquets dispositius s’associen exclussivament a un únic usuari i el seu ordinador personal, pel que només s’utilitzaran aquestes dades en el seu conjunt amb finalitat darrera de millorar la present Web. L’usuari té l’opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a tal efecte. No obstant, no ens responsabilitzam de que la desactivació dels mateixos impideixi el bon funcionament de la pàgina.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.- D’acord amb el previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), se li informa de que les dades personals que es recolleixen en aquesta Web seran incorporades a fitxers de la titularitat d’AULA BALEAR, S. Coop.

FOROS : Les dades personals (nom o pseudònim i contrasenya) que es recolleixen per participar als foros d’aquesta Web, seran tractats per a l’administració de la plataforma, així com la gestió de la relació amb els usuaris registrats i el control de l’àrea d’accés restringit. Per una altra part, s’apunta que tota la informació que es troba al foro es convertirà en informació pública i que els usuaris del foro han de tenir cura quan decideixin compartir la seva informació personal.

CONSULTES : Les dades personals facilitades en relació a una sol·licitud o consulta, seran tratades per a l’atenció de la mateixa i, en el seu cas, posar-se en contacte amb vosté en relació a aquesta.

DADES DE TERCERS.- En el cas d’incloure dades de caràcter personal titularitat de tercers, vosté manifiesta haver recaptat el consentiment dels interessats per aixó, així com haver-lls informat prèviament respect als extrems més adalt indicats.

DRETS DE L’INTERESSAT.- Per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contingudes als fitxers assenyalats, així com per a l’exercici del dret d’oposició al seu tractament, pot dirigir-se per escrit a AULA BALEAR, S. Coop., al carrer Can Valero, nº 19, Polígon Can Valero de Palma de Mallorca (07011), Illes Baleares, o pitjant aquí.