Projectes

Segons el DLE l’agermanament consisteix en establir relacions fraternals entre persones o institucions. Aquesta idea inspiradora ens ha impulsat com a centre a fer visible la relació entre els iguals.

El programa d’aules agermanades té com a objectiu afavorir la relació i cooperació entre tots els i les alumnes de l’escola.

Cada grup classe té una aula agermanada, un grup de grans  amb un grup de petits. Durant els curs es van organitzant trobades i activitats conjuntes. Cada nin i nina té un “germà” o “germana” gran/petita al centre per compartir activitats, aprendre…

L’experiència de molts anys duent a terme aquesta activitat ha estat molt positiva per molts motius:

  • Milloren les relacions entre tot l’alumnat del centre.
  • Es creen relacions i vincles de protecció, cura, respecte, empatia.
  • Fomenta la cooperació, la solidaritat.
  • El clima a les zones i temps d’esbarjo, és molt més positiu.
  • Afavoreix l’aprenentatge entre iguals

Al llarg del curs s’organitzen una sèrie d’activitats conjuntes per fomentar les relacions com són:  berenar solidari, lectura de contes dels grans als petits, cursa solidària…

ANIMAULA és un projecte inclòs al PEC del centre que sorgeix de la necessitat d’educar des de l’escola en el respecte i compromís amb els animals.  Amb l’objectiu de conscienciar als nins, nines i famílies del problema que és l’abandonament, el maltractament o la falta de compromís envers els animals. Compromís AULA BALEAR. Perquè des del nostre centre creiem i sabem que els nins i nines d’avui, seran els ciutadans de demà i que des de l’escola és necessari impulsar projectes que fan que una societat sigui millor. Per fomentar el respecte, l’empatia, la solidaritat, la sensibilitat, la conscienciació. Per un necessari respecte dels animals. Per educar a nins i nines que en un futur hauran de triar, de ser crítics, de ser responsables de les seves decisions.  Per entendre que convivim i compartim tots junts, ells i noltros. Així, des dels tres fins els devuit anys, cada aula du a terme anualment una activitat de conscienciació sobre respecte animal. A més es duen a terme campanyes generals de centre:  recollida d’aliments, visites de protectores, xerrades, sortides, mercats solidaris… +info

Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia”. Joana Raspall 

Un dels eixos centrals del nostre PEC és la potenciació de la millora de les habilitats lingüístiques: la comprensió i l’expressió oral i escrita. Des del nostre centre hem pensat en centrar-nos en aquestes habilitats a partir d’un projecte per incentivar la lectura entre el nostre alumnat: “Silenci, llegim!”

La lectura per plaer és l’objectiu més important i a la vegada poder treballar la comprensió lectora i l’ortografia d’una forma transversal, sense que que s’adonin del que realment estan aprenent.

Llegir  també ens permet posar-nos a la pell d’altres persones, viatjar a llocs on mai hem estat, aprendre, imaginar, emocionar-nos…llegir ens enriqueix.   

Per tot plegat, ja fa anys es va iniciar aquest projecte que comença a 1r de primària i continua a l’etapa de secundària. Deixam que la lectura entri dins el nostre dia a dia i donam l’espai i el temps dins aula per poder llegir. Tenim unes biblioteques d’aula variades i que es van actualitzant constantment. Així, coneixem més les dinàmiques lectores dels infants i podem ajudar-los a triar el que més els pot agradar, i el nivell que necessiten a cada moment. Es crea una connexió entre el docent i l’infant, però també entre ells mateixos. 

+info

L’etapa escolar pot ser especialment dura per a aquelles persones que es puguin sentir diferents i és la nostra responsabilitat com a educadors que l’alumnat, no només es duguin un bon record del seu pas per l’escola, sinó també de proporcionar-los les eines per a encarar un món difícil i per a poder desenvolupar la seva personalitat i idiosincràsia lliurement i sense por al rebuig.

Aula Diversa és un projecte de centre inclòs al PEC, que neix de la necessitat de formar persones tolerants i sensibles davant diferents formes d’existir i d’estimar. D’aquesta manera, apostam per la visibilitat i la normalització de la diversitat sexual i de gènere durant tota l’etapa escolar amb l’objectiu de conscienciar a tota la comunitat educativa, empoderar l’alumnat i eradicar la LGTBIfòbia dins i fora de l’àmbit escolar.

La posada en pràctica del projecte és majoritàriament transversal i es basa en el dia a dia, treballant des de la coeducació i posant de manifest de manera natural l’existència de les realitats LGTBIQ+ i qüestionant els rols de gènere tradicionals.

A banda d’això, es duen a terme anualment activitats específiques com ara tallers, xerrades o contacontes i s’ha instaurat a nivell de centre la celebració del 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIfòbia.

+info

Projecte que neix de la mà del departament d’Educació Física.

Des de primer de Primària fins a segon de batxiller, caminarem tram a tram la Serra de tramuntana a través dels camins de la GR221.

Els alumnes de Primària, ESO i Batxillerat, acompanyats pels seus tutors o tutores i l’especialista d’educació física, cada curs escolar, realitzen una ruta diferent i adaptada segons l’edat, per la Serra de Tramuntana. D’aquesta manera ens assegurem que quan acabin l’escolarització coneixeran una part del nostre apreciat Patrimoni.

Aprendrem sobre la seva riquesa natural, cultural i històrica. En el nostre recorregut descubrirem la ruta de pedra en sec, els oficis de la Serra,  algunes torres i talaies de defensa, geografia, flora i fauna. I sobretot aprendrem a estimar-la i protegir-la.

A banda de conèixer la Serra treballem els hàbits de salut, cooperació i convivència.

Des dels primers anys d’escolarització, despertam l’interès dels alumnes a través de la recerca de solucions, sorgint la idea de proporcionar estratègies i recursos per al desenvolupament fomentant el progrés de matèries cientificotecnològiques. D’aquí el nom que no és més que les sigles en anglès de Science, Technology, Engineering, Art, Mathemathics.

Per dur-ho a terme, des de ben petits es treballen conceptes i estratègies de pensament computacional, programació i robòtica, fent servir dispositius digitals (tauletes, chromebooks…) permetent elaborar i participar en events com la First Lego League o la World Robot Olympiad i d’altres amb altres escoles i entitats.

NutriAula és un projecte que sorgeix de la necessitat d’una bona conscienciació en relació a tot el que envolta l’alimentació, tant a l’escola com a la societat actual.

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme i contribuïm així, a mantenir la salut i el benestar. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com intel·lectual es produeixin d’una manera adequada, és imprescindible garantir una alimentació que cobreix les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa de la vida.

A més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència, de plaer, relacions afectives i de comunicació, identificació social, cultural, etc.– que a la llarga configuren el comportament alimentari i que repercuteixen en l’estat de salut de la persona. Actualment el patró alimentari, la forma com es produeix, distribueix o es compra i es malbarata, constitueix un fet important i determinant de la salut humana i de la sostenibilitat ambiental.

Així, a través d’un projecte global de centre que aborda l’alimentació des de diferents aspectes: el menú del nostre menjador, la venda de productes saludables al bar de l’escola i un extens treball pedagògic de centre amb propostes, lectures, jocs, reflexions i activitats envers l’alimentació i la salut, posam l’alimentació i la salut en valor com a part fonamental del desenvolupament.

+info

Entenem la mediació com a estratègia que contribueix a regular la convivència desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes.

Els mediadors són companys imparcials, formats per a “escoltar problemes” i ajudar a trobar solucions en benefici de totes les parts implicades dins el conflicte. Facilita que cadascú trobi, per sí mateix/a les solucions més satisfactòries. 

Cada any anam formant nous mediadors/res, alumnes de 5è, que juntament amb els de 6è i 1r, 2n, 3r d’ESO formen el grup de mediadors/res de l’escola.

A una mediació sempre hi haurà tres persones, a més dels alumnes mediats. Dos mediadors, (en escolta activa i guiatge ) i una tercera persona de la comissió de convivència com observador/a (adult).

Ja fa molts d’anys que es va posar en marxa aquest projecte i comprovam que aquesta forma de intervenir als conflictes dels infants, fa que les solucions siguin més duraderes i més comprensives per ells. Comproven que a través del diàleg, es poden arribar a acords importants.