Tràmits

En aquest apartat podràs trobar tota mena de documentació per tal de realitzar les següents gestions:

 • Autorització de sortida del centre per a l’alumnat de l’Etapa de Primària
 • Alta i baixa del servei de guarderia
 • Alta i baixa del servei de menjador
 • Justificació de no assistència a sortida/visita escolar
 • Reserva de plaça (alumnes matriculats al centre per al curs següent)
  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària
  • Batxillerat 
  • Cicles Formatius
 • Autorització per administrar medicaments en l’horari lectiu

NOTA: s’ha de tenir en compte que és convenient que l’administració de medicaments es faci fora d’horari escolar per recomanació de la Conselleria d’Educació i, en cas que s’hagi de fer en horari escolar, només es pot fer amb aquesta autorització i de forma voluntària per part del personal del centre.

Justificant sortida escolar

Alta/Baixa Guarderia

Alta/Baixa Menjador

Autorització sortida tot sol (EP)

Reserva Plaça

Autorització medicaments