Activitats extraescolars

Programades fora de l’horari lectiu, a migdia i l’horabaixa, contribueixen al desenvolupament integral de l’alumne/a. Estan adreçades a tot l’alumnat del Centre, especialment els d’Educació Infantil i Primària. Són activitats programades i impartides per personal qualificat i regulades per garantir el control d’assistència, control pedagògic de l’activitat, seguiment de l’aprenentatge, informe escrit de l’evolució de l’alumne…

Les activitats previstes són de caire esportiu i més lúdiques, com són: natació, teatre, ciència divertida, anglès, atletisme, psico-dance…

Per dur a terme aquestes activitats són necessaris un mínim d’alumnes i generalment són compten amb dues sessions setmanals.

A l’educació infantil les activitats s’ofereixen a partir de 5è d’Infantil, ja que els de 4t d’Infantil després de dinar descansen a l’aula de dormilons.

Podeu consultar informació més detallada a l’apartat corresponent a cada curs escolar.

Extraescolars
Infantil

Extraescolars
Primària