"Les empreses cooperatives construeixen un món millor"
Aliança Cooperativa Internacional

Aula Balear és un Centre educatiu concertat a tots els nivells: Educació Infantil (3-6 anys), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i de Sistemes microinformàtics i Xarxes.

Som una escola de dues línies per nivell i comptem amb uns 800 alumnes,

HORARIS

Educació Infantil i Primària:

  • De dilluns a dijous: 9h a 12’10h – 15h a 16’50h (jornada partida)
  • Divendres: 9h a 14h (jornada continuada)
  • Els mesos de setembre i juny, jornada continuada.

Som cooperativa...

Aula Balear és una cooperativa d’ensenyament, de treball associat, constituïda per professors i personal d’administració i de serveis (PAS). Es caracteritza per ser una empresa de gestió democràtica on la propietat mercantil està en mans dels socis i sòcies treballadores. Som uns 60 socis i sòcies i devers 100 treballadors i treballadores entre personal fixe i contractat.

Com a escola cooperativa estam associats a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB). La UCTAIB és una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives de treball de les Illes per poder defensar els interessos col·lectius i millorar la seva gestió. A més, compta amb la Sectorial d’Ensenyament amb les funcions de:

  • Representar i defensar els interessos del sector de les cooperatives d’ensenyament.
  • Informar les cooperatives d’ensenyament sobre les qüestions que afecten el sector.
  • Dinamitzar grups de treball cooperatiu per àrees, tant per l’intercanvi d’experiències com per l’assessorament als alliberats de la sectorial.
  • Procurar la difusió i promoció de la cooperativa de treball com a alternativa d’autoocupació col·lectiva i solidària.
  • Proposar, dinamitzar i gestionar cursos de formació adreçats a les cooperatives.

A Mallorca som devers 18 cooperatives d’ensenyament i cada curs escolar realitzam algunes activitats conjuntes per donar-nos a conèixer, com són: concert cooperatiu, certamen literari, jornada de difusió d’escoles cooperatives…

També estam associats a la fundació TR@MS. És una fundació privada, sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent, que proposa un projecte col.laboratiu que agrupa una vintena d’escoles (totes elles de Catalunya, excepte la nostra), sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre. S’han aconseguit nivells d’excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules, gràcies a la suma d’esforços entre escoles. La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació i ens facilita eines per: ·Organitzar la participació conjunta entre alumnes de les diferents escoles en projectes innovadors a diferents àrees i nivells. ·Crear Xarxa i intercanvi pedagògic mitjançant els Departaments Col·laboratius de: llengua anglesa, ciències, música, matemàtiques, robòtica o innovació i projectes. ·Fer Investigació Universitària i Congressos. ·Assessorament per a la Innovació. ·Formació. ·Internacionalització.

Actualment, l’escola està acreditada amb el Segell Smart.